Vegomässan 2013 i Malmö

Snart dags för årets Veganmässa som kommer att hållas i Malmö den 7 december, med start 10:00 och den håller på hela dagen till 18:00.

Läs mer på Vegomässan’s hemsida som uppdateras dagligen, så följ den om du inte vill missa något kul.

Du missade väl inte denna uppdatering: “Ta bussen till grisarnas värld”

Posted in Vegan | Tagged , , , , , , | Leave a comment

B12 vitaminbrist

Mer bra info om B12 brist, symptom mm B12 vitaminbrist
Visserligen into för veganer men bra info.

Posted in Vegan | Tagged , , , | Leave a comment

Vitamin B12 – Kobalamin

Bra info om B12  Vitamin B12 – Kobalamin

Utdrag:

Bra för

Vitamin B12 behövs för produktion av röda blodkroppar, för hjärtat, nervsystemets funktion, håret, cellernas ämnesomsättning, celldelningen, bildandet av proteiner samt tillverkningen av DNA.

Vitamin B12 är inblandad i produktionen av olika signalämnen, exempelvis dopamin och serotonin, se hormoner.

Symptom vid brist

Längre brist på vitamin B12 kan leda till svår blodbrist (anemi) och nervskador, även depression, synproblem och minnesstörningar kan förekomma. Bristsymtom kan vara hjärtklappning, hjärt och kärlsjukdomar, trötthet,  andfåddhet, blekhet, allmän svaghet och andnöd, inlärningssvårigheter, munsår, irriterad röd tunga, känselbortfall, stickningar i händer och fötter, yrsel, öronsus, illamående, matleda och diarré.

Notera:

Vitamin B12 lagras i levern och återanvänds och symtom vid brist kan visa sig först efter 5 år eller mer.”

Posted in Vegan | Tagged , , , , | Leave a comment

Vegan and the necessity of B12

A fb friend posted this very good info about B12 today the 27th of Aug 2013

Vitamin B12 in the Vegan Diet 

excerpt: “Vitamin B12 is needed for cell division and blood formation. Neither plants nor animals make vitamin B12. Bacteria are responsible for producing vitamin B12. Animals get their vitamin B12 from eating foods contaminated with vitamin B12 and then the animal becomes a source of vitamin B12. Plant foods do not contain vitamin B12 except when they are contaminated by microorganisms or have vitamin B12 added to them. Thus, vegans need to look to fortified foods or supplements to get vitamin B12 in their diet. Although recommendations for vitamin B12 are very small, a vitamin B12 deficiency is a very serious problem leading ultimately to irreversible nerve damage. Prudent vegans will include sources of vitamin B12 in their diets. Vitamin B12 is especially important in pregnancy and lactation and for infants and children.” Please read more on the link above.

Posted in Vegan | Tagged , , , | Leave a comment

Culture of Abuse – Summary

I just came across this interesting info at

researchconnections.webs.com about the Culture of Abuse.

Excerpt from Wikipedia on the subject Animal Abuse:
“Animal abuse
Main article: Cruelty to animals
See also: :Category:Cruelty to animals

Animal abuse is the infliction of suffering or harm upon animals, other than humans, for purposes other than self-defense. More narrowly, it can be harm for specific gain, such as killing animals for fur. Diverging viewpoints are held by jurisdictions throughout the world.”
Source: Wikipedia

Posted in Animals in general | Tagged , , | 1 Comment

Demonstration against captivity of Cetaceans in Europe : a call from Ric O’Barry !

Demonstration against captivity of Cetaceans in Europe : a call from Ric O’Barry !.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Don’t allow our wolves to be slaughtered

In Alberta, Canada:

Facebook page Dear Mr P Kent

Petition to save the wolves in Canada No. 1: Change.org

Petition to save the wolves in Canada No. 2: The Petitionsite.com

In Sweden:

Petition to Save Susi: ThePetitionsite.com

Something beautiful 🙂  found this video: Greetings, welcome back!

Posted in Animals in general | Tagged , , , , , | Leave a comment

Cows like Jazz :)

Nice video I found today showing that cows not only are intelligent, they also love music! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lXKDu6cdXLI

Enjoy!

Posted in Animals in general | Tagged , , | Leave a comment

Vegan and Animal Rights

Good info at The Abolitionist Approach,

“Animal Rights and Domesticated Nonhumans”: Link

Posted in Animals in general, Vegan | Tagged , | Leave a comment

Astrahundarna – uppdatering

Djurrättsalliansen har skrivit ett  “Öppet brev” till Astra Zeneca.

GILLA Djurrättsalliansen på Facebook för att hålla dig uppdaterad på Astrahundarnas öde: Djurrättsalliansens

Posted in Animals in general, Uncategorized, Vegan | Tagged | Leave a comment