Vitamin B12 – Kobalamin

Bra info om B12  Vitamin B12 – Kobalamin

Utdrag:

Bra för

Vitamin B12 behövs för produktion av röda blodkroppar, för hjärtat, nervsystemets funktion, håret, cellernas ämnesomsättning, celldelningen, bildandet av proteiner samt tillverkningen av DNA.

Vitamin B12 är inblandad i produktionen av olika signalämnen, exempelvis dopamin och serotonin, se hormoner.

Symptom vid brist

Längre brist på vitamin B12 kan leda till svår blodbrist (anemi) och nervskador, även depression, synproblem och minnesstörningar kan förekomma. Bristsymtom kan vara hjärtklappning, hjärt och kärlsjukdomar, trötthet,  andfåddhet, blekhet, allmän svaghet och andnöd, inlärningssvårigheter, munsår, irriterad röd tunga, känselbortfall, stickningar i händer och fötter, yrsel, öronsus, illamående, matleda och diarré.

Notera:

Vitamin B12 lagras i levern och återanvänds och symtom vid brist kan visa sig först efter 5 år eller mer.”

About Lotta's Corner

Female vegan animal lover who believe environmental issues are important.
This entry was posted in Vegan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s